هیستوگرام چیست

هیستوگرام چیست 09

هیستوگرام چیست

 

وچگونه باید از هیستوگرام استفاده نماییم:

مقدمه:

هیستوگرام چیست:( histogram)

هیستوگرام یک ابزار مفیدی است که به کمک آن میتوانیم در نور دهی مناسب روی عکسبرداری و ثبت عکس ایدال استفاده کنیم.

وبه کمک هیستوگرام میتوانیم جهت کنترل نور دوربین و نورسنجی دقیق به عکاس ایدال و نرمال دست یابیم.

هیستگرام نمودار نوار توزیع فرکانس که در آن پهنای نوارها متناسب نورهای محیط است که متغیر وتقسیم شده است ونسبت به دریافت نورهای محیط ایجاد واکنش میدهد.

باتوجه به اینکه درهرپیکسل که تصویر ثبت شده توسط دوربین ما دارای رنکیست که از ترکیب سه رنگ اصلی سبر،قرمز،ابی به دست می آیدو همچنین تصویرما هشت بیت باشد میتواند مقدارروشنایی از صفر تا دویست وپنجاوپنج سطح را به خود بگیرد. وهیستگرام RGB ازمحاسبه این که در هر سطح روشنایی از ۰ تا ۲۵۵ چه تعداد پیکسلی وجود دارند

ساخته میشود که اگر طیف نوری ما چنانچه به سوی عدد صفر برود تصویر ثبت شده ما تاریک وچنانچه طیف نوری ما به سوی عدد ۲۵۵ برود تصویر گرفته شده ما به سمت روشنایی خواهد بود.

توضیح  مختصر ازRGB 

((مُد یا رنگ‌بندی RGB از حروف اول سه رنگاصلی (قرمز)، Green ،Red (قرمز)، Green (سبز)، Blue (آبی) گرفته شده است به به صورت مخفف RGB گفته میشود.))توضیح بیشتر به لینک آموزشی پیکسل چیست مراجعه شود.

حال در هیستگرام عدد صفر در سمت چپ و عدد ۲۵۵ درسمت راست قرار دارد .

که ما میتوانیم نسبت به واکنش به وجود آمده نور محیط را در دوربین یادر ابزارهای ادیت مانند فتوشاپ یا لایترم ودیگرنرم افزار هایی که از امکانات هیستوگرام تبعیت مینماینداستفاده نماییم.

ادامه توضیح مختصر از

هیستوگرام چیست

هیستوگرام1

چگونه میتوانیم از هیستوگرام استفاده نماییم:

هیستوگرام یک نمایشگر گرافیکی از پیکسلهایی است که در تصویر شما موجود است.

و سمت چپ گراف نشانگر سیاه و سفید یا سایه است،سمت راست نشان دهنده برجسته یا مناطق روشن است

بخش وسط متوسط ​​می باشد .(متوسط ​​یا ۱۸٪ خاکستری).پیکسل هایی که در آن نقطه خاص قرار دارند،چقدر بالا می آید.

طبق توضیحات داده شده در بالا ما برای تنظیم نمودار هیستگرام میبایست نگذاریم شدت نوری ما بیشتر در هرسوی نمودار

جمع شود و باید سعی کنیم تنظیمات و شرایط نوری را به صورتی محیا کنیم که نمودار هیستگرام ما از صفر تا وسط واز

۲۵۵ تا وسط به ارامی متمرکز شود البته نه تا حدی که مرکز ما زیاد بالا بیایید

توضیحات بیشتر درادامه:

نتیجه میگریم هیستگرام یک نموداری است که باتنظیم شدت نوری بتوانیم یک وتصویر مناسب را ثبت نماییم.

 اطلاعات کارت خاکسری ۱۸ درصد

هیستوگرام2

هیستوگرام3

چگونه میتوانیم از این هیستوگرام یاد بگیریم؟

چیزهای زیادی وجود دارد که ما می توانیم در مورد یک تصویر فقط با نگاه کردن به هیستوگرام یاد بگیریم.

مامیتوانیم یک تصویر را به خوبی با تنظیم نور با نمودار ایجاد شده توسط هیستگرام به صورتی ثبت نماییم.

نمودار هیستگرام ما با مترکز نمون نمودار از سمت لبه چپ  وراست به مرکز نه به صورتی که به شدت بالارود البته گفتنی است این وضعیت برای برای هر صحنه ای اعمال نمی شود. در اینجا چند نمونه هستند که نگاهی می کنیم.

هیستوگرام4

در نمونه فوق این است که چگونه یک هیستوگرام ایده آل ممکن است به نظر برسد، به طور مساوی توزیع شده، لبه به لبه، نه از طرفی به طرفی دیگر

هیستوگرام4

این یک هیستوگرام برای یک سوژه تاریک است، که اشتباه نیست، آن را فقط به سمت راست برای نشان دادن تن  تصویراز موضوع جابجا شده است.این ممکن است یک گربه سیاه در پیاده رو تاریک باشد.

هیستوگرام5

این یک هیستوگرام برای موضوع نور (گربه سفید) است که عمدتا از لحاظ نور در صحنه و مناطق تاریک است.

ببینید که چگونه در حال حاضر در مقابل موضوع تاریک تغییر کرده است. این درست است.

اگرشما نموداررا به وسط تغییردهید گربه سوژه خاکستری خواهد شدنه سفید.

چه هنگامی هیستوگرام به شما می گوید تا نوردهی خود را تنظیم کنید.

 

زمانی که شکاف نموداردر هر دو طرف نشان می دهد، که شمااطلاعات ازدست رفته دارید.

باتنظیم دوربین یا شرایط نوری سوژه،به راحتی نمودار هیستگرام را حرکت دهید.

هنگامی که نمودار شما بیش از حد در یک جهت یاجهت دیگر حرکت می کند به طوری که حتی لبه دیگر را لمس نمی کند ، به این معنی که شما می توانید با قرار گرفتن در معرض نوردهی خود را برای پوشش بیشتر طیف وسیعی از تغییرات نمودار،را به دست بیاورید.

بیایید به نمودارهیستگرام تصویر زیر نگاهی کنیم

هیستوگرام6

این نمودار یک تصویر بیش از حد اطلاعات از دست رفته تصویر را نشان می دهد

شکاف در سمت چپ را نشان می دهد و نشان دهنده عدم وجود سیاهی است. همچنین به این معنی است که جزئیات زیادی در تصویر را در قسمت های سفید از دست داده اید که ممکن است قابل بازیابی نباشد،این مورد را تغییر دهید تا تصویر شما کمتر در حالت کنتراست باشد.

هیستوگرام7

این یکی نمودار هیستگرام ما یک شکاف در سمت راست رانشان میدهد.

بدان معنا است که هیچ سفیدی وجود نداردو تصویر تارک و تاریک تر خواهد بود.

شما میتوانید به راحتی با تغییر نوردهی یا و افزودن نور به سوژه با تغییرات در محل سوژه یا تغییرات درتنظیمات دیافراگم یا شاتر دوربین تا زمانی که نمودار را مشاهده در سمت راست تاحدی که نمودار سمت راست را لمس نماید ومقداری از شدت تاریکی کاسته شود و مترکز به وسط گردد.

به چه معناست؟

لبه های چپ یا راست نشان می دهد که جزئیات تصویر  از بین رفتن و جزئیات در آن  مناطق محاصره شده اغلب قابل بازیابی نیستند،به خصوص در منطقه برجسته

شنا میتوانید با مقداری دقت تلاش جزئیات نمودار را به سمت راست هدایت کنید تا مقداری که جزئیات برجسته خودرا نگهدارید. معمولا ساده تر است که برخی جزئیات سایه ها بهبود بخشیده شود.

ویک تصویر مناسب را حفظ نماییدو سعی کنید جزئیات برجسته که در فایل وجود ندارد را ایجاد نمایید.

با این حال، در بعضی از صحنه ها ممکن است نمودار را در یک محدوده قابل قبول حفظ نکنیم. به عنوان مثال، اگر شما عکاسی از یک صحنه با تضاد شدید مانند: غروب آفتاب؛ نور آفتاب روشن و سایه های عمیق یا درون یک ساختمان که در خارج از پنجره نیز نشان داده می شود. در همه این موارد شما نمی توانید ازسوژهایی که سیاه چهره یا سفید چهره یا حتی هر دو استفاده کنید.

هیستوگرام8

نمودار کنتراست بالا

این نمودارهیستگرام یک تصویر با کنتراست شدید، تعداد زیادی سیاه و سفید، که یک مقدارجزئیات سفید و نه زیاد در وسط دارد.

آیا این اشتباهه؟

آیا می توانید برای آن تصحیح کنید؟

نه اشتباه نیست شما واقعا نمیتوانید “درست” کنید، اما تصمیم دارید زمانی که چیزی شبیه این را میبینید تصمیم بگیرید.

آیا نمودار هیستگارم را به سمت چپ تغییر می دهید و جزئیات برجسته را نگه می دارد یا آن را به سمت راست تغییر می دهید و جزئیات سایه را حفظ می کنید؟

در اینجا هیچ صحتی یا غلط وجود ندارد،

این است که شما چگونه میخواهید تصویر صحنه را شما ثبت نمایید. در صورت شک و تردید، هر دو را حالت را ثبت کنید و بعد تصمیم بگیرید.

نمودار هیستگرام بالا از تصویر زیر می آید، به طوری که می توانید ببینید که قرار گرفتن در معرض نادرست است.در این صحنه هیچ میانه ای وجود ندارد.

 

درپایان به جزئیات چند نمونه عکس میپردازیم

هیستوگرام9

در اینجا یک نمونه دیگر از یک صحنه است که به طور بالقوه در هر دو انتهای نمودار می شود.

هیستوگرام10

توجه داشته باشید که نورگیر در بالای سقف از بین رفته است و سایه های عمیق جزئیات کمی دارند.

هیستوگرام10

توجه کنید که در این تصویر جزئیات در هر دو منطقه حفظ شده است.

 

درآموزشهای  بعدی استفاده از  هیستگرام بیشتر میپردازیم .
آموزش فوق ترجمه شده از منبع
digital-photography
مدرس:دارلین هیلدبراندت

 

 

آموزشهای موجود در وبلاگ عکاس مارکت

 

آموزش تصویربرداری با دوربین های DSLR در چهارقسمت
توضیحی مختصر راجب وایت بالانس وکلوین لینک زیر

آموزش تصویر برداری بادوربینهایDSLR قسمت سوم

توضیح مختصر در باره نورسنجی در

آموزش تصویر برداری بادوربینهایDSLR قسمت چهارم

نحوه ثبت اطلاعات باطری در منو دوربینهای کانن

ثبت اطلاعات باطری دردوربینهای کانن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *