مدت زمان ارسال محصول یک الی هفت روز میباشد.
هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.