صفحه اصلی / وبلاگ آموزشی عکاس مارکت / آموزش عکاسی / مطالب دسته بندی 'آموزش عکاسی حرفه ای'

پیکسل و پیکسل سوختگی چیست

پیکسل چیست و ساختار یک پیکسل چگونه است ، آموزش شناخت پیکسل سوختگی در دوربینهای عکاسی

هیستوگرام چیست

هیستگرام ( histogram) چیست و چگونه میتوایم از هیستگرام برای ثبت تصویر ایدال استفاده نماییم.